Optrommelactie levert input voor Steenwijkerwold

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwikkelen van een dorpsvisie dankzij een samenwerking van Dorpsbelangen, gemeente, Woonconcept, architectenbureau 19 Het Atelier, Sociaal Werk De Kop en vooral de inbreng van bewoners. De dorpsvisie omvat een toekomstbeeld waarin fysieke en sociale opgaven zijn opgenomen voor de komende 10 jaar. Het is geen kant-en-klaar plan maar het levert bouwstenen om later verder in te kunnen vullen.

Bewoners opgetrommeld
De Grote Optrommelactie is in de zomer van 2020 van start gegaan en daarbij zijn maar liefst 40 (op)trommels met vragenformulieren van deur tot deur gegaan. Bewoners konden hun ideeën kwijt en vervolgens de (op)trommels weer doorgeven aan de directe buren. Zo is er een visie vanuit het dorp opgehaald die verwerkt is in de Dorpsvisie 2020-2030.

Denkers en doeners
Voordat de Optrommelactie van start ging is er een bewonersavond gehouden waar ‘denkers uit het dorp’ hebben gereageerd op de thema’s: wonen en leven, voorzieningen en ondernemen, cultuur, vrije tijd en sport, verkeer en veiligheid en natuur en milieu. Vervolgens hebben de zgn. ‘doeners’ de Optrommelactie georganiseerd en uitgevoerd.

Samenhang
Naast het verzamelen van ideeën en input levert het Optrommelen nog iets op, nl. meer samenhang en onderlinge verbinding. Er ontstaat het gevoel er samen de schouders onder te zetten. En het onderlinge contact is versterkt. Het doorgeven van de (op)trommels bevordert dit contact en er wordt gepraat over de verschillende thema’s. Ook een belangrijke opbrengst.

Vervolg
De Dorpsvisie Steenwijkerwold is in het voorjaar van 2021 opgeleverd, waarna betrokkenen verder gaan met het invullen van de plannen.

 

Resultaat Steenwijkerwold

 

Dorpsvisie Steenwijkerwold

Lees hier de Dorpsvisie die mede dankzij de input van inwoners door De Grote Optrommelactie tot stand is gekomen.

dorpsvisie steenwijkerland

 

De opbrengsten

Enkele concrete ideeën a.d.h.v. de thema’s: wonen en leven, voorzieningen en ondernemen, cultuur, vrije tijd en sport, verkeer en veiligheid en natuur en milieu:

 

  • behoud en aantrekken jonge gezinnen
  • omkijken naar ouderen die alleen zijn
  • bloedprikken in Hooghtij mogelijk maken
  • een jeugdhonk
  • gezamenlijke vuurwerkshow met oud en nieuw
  • meer samenwerking onderling (dorpshuis, kerken, horeca, ondernemers)
  • onderhoud houtwallen werkgroep bewoners

De respons

 

  • 75%, 619 formulieren zijn er ingevuld,
  • Ruim 100 nieuwe vrijwilligers
  • 10 nieuwe werkgroepen