uitnodiging 1

Nieuwsbrief Optrommelactie uitnodiging sep2022 1

uitnodiging 2

Nieuwsbrief Optrommelactie uitnodiging sep2022 2

Optrommelen van start in Norg-west 23-04-22

Optrommelen deur-aan-deur in Norg-West

Onder begeleiding van muzikanten van muziekvereniging ‘De Vooruitgang’ is afgelopen zaterdag gestart met De Grote Optrommelactie in Norg-West. Alle inwoners kregen van de leden van een bewonersgroep ‘Mooie buurt he’ een flyer in de bus en er werden 12 trommels verspreid door de buurt. Deze trommels gaan de komende tijd van huis naar huis en zullen vol ideeën en wensen terugkomen bij de werkgroep, die de uitkomsten gaat verwerken.
DSC06825De Grote Optrommelactie is een onderdeel van BEP, het Buurt Energie Plan, dat i.s.m. met de gemeente Noordenveld, ontwikkeld wordt met als doel Norg-West zo ‘energiek’ mogelijk te maken, met energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de woningen. Buurtwerk Nederland ondersteunt de Optrommelactiviteit en bewoners uit de wijk organiseren zo veel mogelijk zelf de activiteiten.

 

 

 

Ook Norg gaat optrommelen!

In Norg-West is het ‘Project Energieke Buurten’ van start gegaan. Met ‘De Warmtevisie’ van de gemeente Noordenveld worden duurzame stappen gezet naar een gemeente zonder aardgas en klimaat-neutraal wonen. De wijk Norg-West is, met Roderwolde, een pilot om ook te leren voor een vervolg met andere buurten en wijken in de gemeente.

 

DSC06828Er is een bewonersplatform ontstaan van enthousiaste bewoners, die de komende tijd met al hun buurtgenoten de uitdaging aangaan om Norg-West energieneutraal te maken. Buurtwerk Nederland zet Optrommelen hiervoor in, als een beproefde methode, om de betrokkenheid te vergroten door mogelijkheden en ideeën te inventariseren van de bewoners in dit deel van het dorp. Zodat zo veel mogelijk wijkbewoners kunnen meedenken en meedoen.  

 

Meer informatie: www.mooiebuurthe.nl

De Nieuwsbrief van Norg-West

April 2022 is huis aan huis de eerste nieuwsbrief verspreid. Klik hieronder.

 

dorpsvisie steenwijkerland