Optrommelen Havelte is succesvol

logodorpsgemeenschap

De meningen zijn geïnventariseerd, veel aandacht gaat uit naar woningbouw.

Hoe wil je een mooi en fijn dorp mooi en fijn houden? Die vraag stond centraal bij de Optrommelactie in Havelte. Met 37 koektrommels met vragen en antwoorden zijn de afgelopen maand de meningen van de Havelters verzameld.

 

Naast al die meningen en opmerkingen hebben heel veel mensen hulp aangeboden bij het uitwerken en analyseren van al die handgeschreven teksten. Als alle uitkomsten in een computerbestand zijn gezet, kan de werkgroep Optrommelen uit de Havelter bevolking de antwoorden en opmerkingen analyseren en conclusies trekken.

Die conclusies worden aan de bewoners voorgelegd na deze zomer, zodat concrete acties kunnen worden gestart. ‘Want de opmerkingen zijn natuurlijk heel verschillend en de bedoelingen moeten goed duidelijk worden en tegen elkaar afgewogen. Daarvoor zijn aanvullende gesprekken met en tussen de bewoners nodig. Een verbindende rol van een sterke dorpsgemeenschap wordt daarbij belangrijk gevonden’, aldus het secretariaat van de Dorpsgemeenschap.

 

Woningbouw

De eerste indrukken zijn, dat veel aandacht uitgaat naar woningbouw, voor jongeren en ouderen. Maar ook de toestand van de openbare ruimte, onderhoud van het openbare groen, de wegen en fietspaden wordt regelmatig genoemd.

Tijdens de uitwerking krijgen op het eerste gezicht tegenstrijdige opmerkingen aandacht. Zo wordt bijvoorbeeld voor en tegen hoogbouw gepleit, maar wat verstaan de inzenders onder hoogbouw? Hier en daar wordt gepleit voor meer biodiversiteit en bloeiende bermen, anderen vinden juist dat de bermen vaker gemaaid moeten worden. Moet Havelte meer of minder inzetten op toerisme? Opmerkelijk is dat er maar nauwelijks opmerkingen zijn gemaakt over overlast van jeugd of over hondenpoep.

 

Succesvolle actie

De Optrommelactie, die overigens is opgezet en begeleid door Femke Heythekker en Buurtwerk Nederland in opdracht van de Dorpsgemeenschap Havelte, lijkt succesvol. Het aantal en de inhoudelijkheid van de reacties en het aantal mensen dat zich aanmeldt om de actie actief te ondersteunen zorgen daarvoor. Deze start geeft de Dorpsgemeenschap Havelte vertrouwen voor het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie voor Havelte.

 

Bron: DvhN/31-05-2022

 

Havelte wordt uitgenodigd

Poster Havelte Bewonersbijeenkomst (002)

Bewoners aan de slag met nieuwe dorpsvisie

Dorpshuis De Veldkei was goed gevuld met belangstellenden voor de nieuwe Dorpsvisie 2023.  Dankzij de Grote Optrommelactie, uitgevoerd door de Dorpsgemeenschap Havelte, kwamen er ruim 500 reacties binnen over tal van onderwerpen.

 

Femke Heythekker van Buurtwerk Nederland gaf een samenvatting van de actie en Eric Olaf Brinkers van de Dorpsgemeenschap lichtte de uitkomsten toe.

 

Vervolgens gingen de aanwezige bewoners de 11 thema’s bespreken en afspraken maken over het vervolg. De thema’s zijn: uitstraling dorp, verkeer en veiligheid, toerisme en recreatie, woningaanbod, duurzame energie, natuur, afval, jongeren en kunst en cultuur. De themagroepjes verzamelen alle wensen, ideeën en voorstellen vanuit het dorp, om de nieuwe Dorpsvisie begin volgend jaar te kunnen presenteren.

 

Met een respons van 71% is de Optrommelactie een succes te noemen.

De Respons

De respons

71%, 37 trommels zijn er uitgezet

502 ingevulde formulieren

93 mensen willen zich actief inzetten

De opbrengsten

Voor de nieuwe Dorpsvisie, de volgende thema’s:

Uitstraling dorp, verkeer en veiligheid, toerisme en recreatie, woningaanbod, duurzame energie, natuur, afval, jongeren en kunst en cultuur.

Bewonersavond Optrommelen

DSC07627 2