Havelte aan de slag

logodorpsgemeenschap

 

‘Waar is de brand?’, riep een voorbijganger. Het viel gelukkig mee. Dorpsgemeenschap Havelte had de brandweer uit Havelte ingezet voor wat extra reuring bij de aftrap van De Grote Optrommelactie.  Al was het 1 april, de actie is beslist geen grap.

 

 

1 april 2022

DSC07184

Havelte gaat aan de slag met een ‘Dorpsvisie nieuwe stijl’. Na 10 jaar is de tijd rijp voor een nieuwe dorpsvisie. Om deze voor elkaar te krijgen zal De Grote Optrommelactie als middel worden ingezet. Optrommelen is een leuke en originele manier om te inventariseren wat er leeft in het dorp, maar vooral ook om inwoners te activeren om mee te doen.

 

Er is een werkgroep Optrommelen opgericht, bestaande uit dorpsbewoners, om de Optrommelactie uit te voeren. De komende weken gaan trommels van huis-tot-huis met daarin vragenlijsten waarop bewoners wensen en ideeën kunnen invullen. Vervolgens gaat de werkgroep aan de slag om een inventarisatie te maken, komt er een terugkoppeling naar de inwoners van Havelte en zal de dorpsvisie opgesteld worden.

 

De eerste trommels zijn uitgereikt aan enkele bewoners. De leden van de werkgroep Optrommelen reden mee met de splinternieuwe brandweerwagen van de Brandweer Havelte. Een mooi startmoment zowel voor De Grote Optrommelactie als voor de Brandweer.

 

logo welzijn mensenwerk logo bw 2 rondehoek

De Grote Optrommelactie Havelte is een initiatief van Buurtwerk Nederland i.s.m.Welzijn Mensenwerk. 

 

Optrommelen Havelte is succesvol

logodorpsgemeenschap

De meningen zijn geïnventariseerd, veel aandacht gaat uit naar woningbouw.

Hoe wil je een mooi en fijn dorp mooi en fijn houden? Die vraag stond centraal bij de Optrommelactie in Havelte. Met 37 koektrommels met vragen en antwoorden zijn de afgelopen maand de meningen van de Havelters verzameld.

 

Naast al die meningen en opmerkingen hebben heel veel mensen hulp aangeboden bij het uitwerken en analyseren van al die handgeschreven teksten. Als alle uitkomsten in een computerbestand zijn gezet, kan de werkgroep Optrommelen uit de Havelter bevolking de antwoorden en opmerkingen analyseren en conclusies trekken.

Die conclusies worden aan de bewoners voorgelegd na deze zomer, zodat concrete acties kunnen worden gestart. ‘Want de opmerkingen zijn natuurlijk heel verschillend en de bedoelingen moeten goed duidelijk worden en tegen elkaar afgewogen. Daarvoor zijn aanvullende gesprekken met en tussen de bewoners nodig. Een verbindende rol van een sterke dorpsgemeenschap wordt daarbij belangrijk gevonden’, aldus het secretariaat van de Dorpsgemeenschap.

 

Woningbouw

De eerste indrukken zijn, dat veel aandacht uitgaat naar woningbouw, voor jongeren en ouderen. Maar ook de toestand van de openbare ruimte, onderhoud van het openbare groen, de wegen en fietspaden wordt regelmatig genoemd.

Tijdens de uitwerking krijgen op het eerste gezicht tegenstrijdige opmerkingen aandacht. Zo wordt bijvoorbeeld voor en tegen hoogbouw gepleit, maar wat verstaan de inzenders onder hoogbouw? Hier en daar wordt gepleit voor meer biodiversiteit en bloeiende bermen, anderen vinden juist dat de bermen vaker gemaaid moeten worden. Moet Havelte meer of minder inzetten op toerisme? Opmerkelijk is dat er maar nauwelijks opmerkingen zijn gemaakt over overlast van jeugd of over hondenpoep.

 

Succesvolle actie

De Optrommelactie, die overigens is opgezet en begeleid door Femke Heythekker en Buurtwerk Nederland in opdracht van de Dorpsgemeenschap Havelte, lijkt succesvol. Het aantal en de inhoudelijkheid van de reacties en het aantal mensen dat zich aanmeldt om de actie actief te ondersteunen zorgen daarvoor. Deze start geeft de Dorpsgemeenschap Havelte vertrouwen voor het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie voor Havelte.

 

Bron: DvhN/31-05-2022