header optrommelen

De grote optrommelacties in het land

De (op)trommel als middel

Het lijkt zo simpel: van deur tot deur met een koektrommel en een lijstje met vragen. Maar het gaat om meer. Na tientallen Optrommelacties in het noorden en oosten van het land is bewezen dat deze methodiek, door het verzamelen van meningen, ideeën, knelpunten en vooral ook inzet van inwoners van een dorp of buurt, zijn vruchten afwerpt.

De respons is altijd meer dan 75%, een teken dat de aanpak aanspreekt bij bewoners. Door het doorgeven van de (op)trommels ontstaat er ook gezamenlijkheid. Het contact met buurtgenoten is doorgaans bevorderd. En in de vervolgstappen ontstaat meer cohesie in dorp of buurt. 

De grote optrommelactie
Werkgroep van bewoners

 

De Grote Optrommelactie is een aanpak waarin stap voor stap gewerkt wordt met thema’s zoals leefbaarheid en duurzaamheid en altijd ondersteund door een werkgroep van inwoners en/of betrokkenen. Zij zorgen voor de verspreiding, zorgen voor draagvlak en verwerken de uitkomsten. Een terugkoppeling naar dorp of buurt is standaard.

 

Opbouwwerkers ter ondersteuning

 

De begeleiding ligt bij de Optrommelaar, een ervaren buurtwerker/opbouwwerker die vanuit Buurtwerk Nederland wordt ingezet. Iedere Optrommelaar krijgt een cursus van Femke Heythekker, de bedenker van de methode. Zij instrueert op grond van jarenlange ervaring bij het runnen van De Grote Optrommelacties. 

 

Vervolg naar wens

 

Vervolgens kan de opdrachtgever (Plaatselijk Belang, wijkorganisatie, welzijnswerk, gemeente, woningcorporatie) verder werken aan het realiseren van de doelen. 

De Grote Optrommelactie is een doeltreffende aanpak om mensen te betrekken, te activeren en om input te krijgen voor maatschappelijke thema’s. Uitgangspunt is altijd dat de mensen het zelf gaan doen en blijven doen. Zo vergroot je het draagvlak en kom je tot een duurzame aanpak.