Opbouw Rivierenwijk Deventer aanleiding voor Optrommelactie

Vanaf 2010 is de Rivierenwijk flink op de schop gegaan. Een grootscheepse renovatie van de wijk, met de bouw van 900 woningen, heeft geleid tot vernieuwing maar ook tot een afname van de sociale samenhang. Veel nieuwe bewoners kwamen in de wijk en oude sociale structuren dreigden te verdwijnen. De reden om het onderlinge contact te gaan versterken door het Huis van de Wijk, net als het gebouw van de Wijk- en speeltuinvereniging De Ark, als centrale ontmoetingspunten te gaan upgraden. De Grote Optrommelactie is ingezet als middel om ideeën en wensen van betrokken bewoners te inventariseren en het onderlinge contact te versterken.


Laagdrempelig

Om tegemoet te komen aan inwoners die de Nederlandse taal minder machtig zijn, is gekozen om het taalgebruik in de vragenlijsten eenvoudig en daardoor laagdrempelig te houden. Door het inzetten van straat- en flatcontactpersonen werd het contact bevorderd en konden zij hulp bieden bij het beantwoorden van de vragenlijsten in de (op)trommels.

 

Actie slaat aan bij bewoners
De actie is een groot succes geweest. Een bewoonster uit de wijk vertelde dat het een fijne plek is om te wonen, toen ze de (op)trommel van haar buurman kreeg. ‘Maar door de vernieuwing zijn er veel ‘nieuwe voordeuren’ en weet je niet meer wie waar woont en daardoor houdt men niet meer zo rekening met elkaar. Zo’n actie als deze, helpt zeker!’ Een mooi voorbeeld is, volgens Jan-Willem Bekhuis, destijds opbouwwerker bij Raster Deventer en een van de kartrekkers, dat er bij de (op)trommels zelfs borden met baklava zaten en dat er zelfs hele maaltijden zijn weggegeven als bedankje. Verder bleek dat veel inwoners van Turkse en Poolse afkomst zeer open waren over hun problematiek en dat veel mensen het zeer waardeerden dat men langs de deuren kwam met een trommel met vragenlijsten.

 

Inzet vrijwilligers
De Grote Optrommelactie werd uitgevoerd door actieve vrijwilligers van de wijkvereniging en de speeltuinvereniging vanuit de Rivierenwijk en werd mede mogelijk gemaakt door WijDeventer. Naast leuke ideeën voor activiteiten en verbeteringen in de wijk zijn er ook veel nieuwe vrijwilligers geworven.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account