Optrommelen als snelle actie voor het dorp Darp

 

‘De betrokkenheid van dorpsbewoners bij activiteiten is de laatste tijd afgenomen,’ zo stelde het Bestuur van Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte in 2018. De dorpsvisie was toe aan een update, maar een lang traject om de dorpsvisie te actualiseren zag men niet zitten. De Optrommelactie kwam als geroepen. Een snelle manier om mensen te betrekken en niet heel ingewikkeld. Aanvankelijk waren niet alle bestuursleden overtuigd dat veel inwoners hieraan mee wilden doen. Totdat het tegendeel bleek. De Optrommel-methode sloeg aan en bijna driekwart vulde het vragenformulier in. Een succes. Een werkgroep van bewoners had een actieve rol in het uitzetten van de (op)trommels en het verwerken van de uitkomsten.

Een leuk idee kreeg een vervolg: ook de kinderen van de basisschool OBS De Veldwikke vulden de formulieren in. Uiteindelijk ontstonden vijf werkgroepen, die met de thema’s aan het werk gingen. De werkgroepen kregen ondersteuning vanuit de Dorpsgemeenschap en Welzijn MensenWerk.

 

De opbrengsten

 

De volgende onderwerpen werden vaak genoemd:


  • verkeersveiligheid
  • onderhoud van het groen
  • behoud van dorpshuis De Stobbe
  • ontwikkelen van nieuwe activiteiten
  • ouderenzorg
  • onderhouden van contacten, met b.v. organisaties als Welzijn MensenWerk, Actium en Gemeente Westerveld

De respons

 

  • 25 (op)trommels verspreid
  • 233 formulieren ingevuld, is 73%
  • 5 nieuwe werkgroepen
  • 43 nieuwe vrijwilligers

Effecten gemeten

Studenten van de Hogeschool Viaa uit Zwolle deden in 2019 onderzoek naar de Grote Optrommelactie in Darp. Hun conclusie was dat deze methode veel heeft losgemaakt in het dorp en dat een hoog percentage zich daardoor wilde inzetten voor de dorpsgemeenschap. Tevens dat professionele ondersteuning gedurende het proces erg belangrijk werd gevonden.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account