Optrommelen van start in Dwingeloo

Maar liefst 40 (op)trommels gingen er van deur tot deur. In de (op)trommels diverse vragen die door een werkgroep uit het dorp zijn opgesteld. De centrale vraag is: wat willen de inwoners van Dwingeloo met het dorpshuis ‘Over Entinghe’, wat willen ze realiseren en is men bereid om zich daarvoor in te zetten?


De (op)trommels zijn uitgezet met daarbij de vraag deze weer door te geven aan de directe buren. Zo zal elke (op)trommel gevuld worden met vele ideeën en plannen. De werkgroep uit Dwingeloo zal de reacties inventariseren en hiermee verder aan de slag gaan. In mei, is de verwachting, komt er een terugkoppeling met de resultaten naar de dorpsbewoners. 

Interview Siepel-Proot (lokale omroep Dwingeloo)